Xích nhựa

  1. 1.  Tổng quan về băng tải xích nhựa

 

Băng tải xích nhựa được ứng dụng chủ yếu trong ngành sản xuất nước đóng chai, bia rượu, nước ngọt..v..v. Đôi khi các bản xích nhựa lớn được sử dụng để tải lốc, thùng carton, nhưng nói chung mọi sản phẩm tải liên quan đến chai lọ đều sẽ sử dụng đến băng tải xích nhựa.

 

2. Các loại Băng Tải Xích Nhựa

 

  • – Chúng ta có thể phẩn loại băng tải xích nhựa theo các dạng sau:

+ Băng tải xích nhựa chạy thẳng dòng 820

+ Băng tải xích nhựa chạy cong dòng 880 TAB

+ Băng tải xích nhựa tải nặng dòng 821

+ Băng tải xích nhựa chạy cong, tải nặng 882 TAB

                                   Xích nhựa chạy cong
                         Xích nhựa chạy thẳng

 

– Đằng sau mỗi mã băng tải nhựa đều có hệ số K, ví dụ 820K325 khi nhìn vào mã này, chúng ta có thể nhẩm tính ngay ra khổ rộng của loại băng tải xích nhựa này như sau:

Lấy số 325 x 0.254 = 82.55 (mm) (đây là khổ rộng của xích nhựa K325)

Hệ số 25.4 chính là kích thước của 1 inch và khi chúng ta đổi ra đơn vị là mm sẽ là hệ số 0.254

Tương tự ta cũng có:

Xích nhựa 820K450 khổ rộng = 450 x 0.254 = 114.3 (mm)

Các mã xích K600, K750, K1200 chúng ta sẽ tính tương tự.

 

3. Vật liệu chế tạo:

 

Thông thường vật liệu để làm băng tải xích nhựanhựa POM – LF (Low Friction) đây là loại vật liệu có thể tải nặng và có hệ số ma sát thấp khi chạy ở tốc độ cao.

Cây chốt (pin): thường được sử dụng bằng inox 420, trong một số môi trường khắc khiệt, hóa chất có thể dùng inox 304 để làm chốt pin thay thế.

Quy cách đóng hộp: Tất cả các mã Xích nhựa đều được đóng thành hộp 10ft tương đương với 3.048m